Sirius-Ordens ideologi

Sirius-Orden är en sammanslutning av män till ett fast broderskap med ordenskaraktär. Orden instiftades år 1906 i Ystad och har till sitt allmänna syftemål:

Att oberoende av politiska, religiösa eller i övrigt sekteristiska synpunkter under erkännande av ett högsta väsen obrottsligt fasthålla vid broderskapstanken i ord och handling. Sålunda får ej politiska eller religiösa frågor behandlas inom Orden och ej heller får sådana ämnen, som kan betraktas såsom parti- eller klassfrågor förekomma.

För att kunna uppnå detta mål måste Orden arbeta för utveckling och framåtskridande samt kräva ett absolut underordnande av i demokratisk ordning tillkomna lagar och skrifter.

I enlighet härmed skall Orden arbeta för sanning och rättvisa i den broderliga kärlekens tecken till främjande av människokärlek och hjälpsamhet , och är och förblir dess främsta mål, att inrikta hela sin kraft på utvecklande av den fördragsamhetens anda, som är oeftergivligt nödvändig för fasthållande av broderskapstanken. 

 

 

 

 

 

 

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12