Sirius-Ordens historia

grundareInitiativet till Sirius - Orden togs den 2 maj 1906. De ursprungliga upphovsmännen var tre till antalet, redaktören vid tidningen Aurora i Ystad Johan Pihlman, den från Danmark inflyttade frisören Herman Nathan och den unge kontoristen Gustaf F Svensson. Dessa tre vidtalade ytterligare sex av idén intresserade, och så samlades man på kafé Rosen på Stora Östergatan i Ystad till ett konstituerande sammanträde. Sammanslutningen gavs namnet ”Orden Siriusbröderna”, ett namn som senare ändrades till ”Sirius - Orden”. Avsikten var, att ordenssällskapet endast skulle finnas i Ystad, men redan i oktober samma år tillkom grundlogen II Orion i Malmö. Orden har sedan utvecklats i rask takt för att nu omfatta 45 grundloger, och realistiska planer på ytterligare etableringar föreligger.

I samband med tillkomsten av Sirius - Orden grundades så Storlogen, Ordens högsta beslutande myndighet. Likaså beslöts, att en högste ledare, Stormästaren, skulle finnas med ett Stora Råd vid sin sida. År 1908 tillkom Provinslogen I Rigel, som omfattar grundlogerna i Skåne och Halland. 1968 fick Orden sin andra Provinsloge, II Vega, med säte i Växjö. Till denna hör Ordens övriga grundloger.

1932 förvärvade Sirius - Orden ”Siriuspalatset” beläget vid Kattsunds- och Rundelsgatorna i Malmö. Huset är ett ypperligt exempel på den byggnadsstil, som går under benämningen ”Funktionalismen”. I Siriuspalatset inryms bl.a. ordenskansliet.

1935 beslöts att utge ett medlemsblad, som således nu under ungefär 85 år fyllt en stor uppgift som kommunikationsmedel och inspirationskälla inom Sirius - Orden.

Under de mer än 100 förflutna åren har Orden haft åtta stormästare, varav sex egentligt fungerande sådana. De senare sex är N. August Falk 1907-1929, Nils Skogh 1929-1950, O.W. Andersson 1950-1957, 1957-1959 en tremannakommitté, 1959-1983 Robert Kuuse, 1983-1989 Bertil Norelid, 1989-2014 Sylve Öfström och sedan 2014 Bengt-Arne Jönsson.


 

 

 

 

  

 

  

Vad är Sirius-Orden?

protokoll

Sirius-Orden instiftades i Ystad 1906 och har spridit sig från Ystad i söder till Ludvika i norr och består idag av över 5100 bröder i 46 grundloger. Vi har således mer än hundraåriga traditioner i vår verksamhet.

Läs mer...

Sirius Ordens Stjärnkonstellation

stjärnor

 Sirius Ordens Stjärnkonstellation fastställdes vid gemensamt sammanträde med Wärkställande utskottet och Ritualutskottet i Malmö den 9 augusti 1909. Där stjärnorna mot flaggans djupblå botten utgör en maning till fortsatt hängivenhet för vår Ordens idéer och syftemål.

Medlemsbladet

medlemsblad

Medlemsbladet, en viktig del i Sirius-Ordens verksamhet, har i 80 år hjälpt att ena och sammanhålla de olika logerna, skapat gemensamhetskänsla och gett uppslag för ett fortsatt lyckosamt Ordens-arbete.

Läs mer...

Sirius-Orden

Rundelsgatan 17
211 36 Malmö

Telefon 040-12 45 59
 
Expeditionstid:
måndag - torsdag 9 - 12